Oktober 22, 2019 - WAKAF AR RISALAH
Pendaftaran Tanah Wakaf Atas Tanah Negara (3)
Seputar Wakaf

Pendaftaran Tanah Wakaf Atas Tanah Negara (3)

Permohonan penegasan sebagai tanah wakaf yang dilampirkan oleh nazhir terdiri dari beberapa berkas. Diantaranya surat permohonan, Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar