3 Jenis Wakif - WAKAF AR RISALAH
3 Jenis Wakif

3 Jenis Wakif

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Didalam proses wakaf terdapat wakif yang merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif termasuk kedalam unsur wakaf, apabila tidak terpenuhi unsur wakaf yang satu ini maka proses wakafnya menjadi tidak sah.

Terdapat tiga jenis wakif yaitu perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Untuk wakif perseorangan hanya dapat memenuhi persyaratan dewasa dan berakal sehat. Selain itu juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

Kemudian, wakif organisasi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan organisasi sesuai degan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan dan wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum sesuai degan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Berita lainya