Benda Tidak Bergerak dan Bergerak - WAKAF AR RISALAH
Benda Tidak Bergerak dan Bergerak

Benda Tidak Bergerak dan Bergerak

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Harta benda yang diwakafkan terdiri dari benda wakaf tidak bergerak dan bergerak. Kemudian, harta benda wakaf yang dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf juga merupakan salah satu unsur yang mesti dipenuhi dalam proses wakaf.

Benda tidak bergerak yang dimaksud meliput hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak atas satuan rumah susun. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dan benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan-Perundangan yang berlaku.

Sedangkan bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.