Wakaf Tunai - WAKAF AR RISALAH

Di Indonesia Wakaf Uang Tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tidak bergerak. Dan BPW Ar Risalah sudah memperoleh izin khusus dalam menghimpun wakaf uang dari BWI ( Badan Wakaf Indonesia), Jakarta.

(Dokumentasi Program Wakaf Tunai)

    There are no latests news yet

18 Oct 2021

BPW Ar Risalah BPW

"Input data dari Keuangan BPW Ar Risalah"

Rp 2.252.800

18 Sep 2021

BPW Ar Risalah BPW

"Input data dari Keuangan BPW Ar Risalah"

Rp 2.296.584

24 Aug 2021

BPW Ar Risalah BPW

"Input data dari Keuangan BPW Ar Risalah"

Rp 2.668.116

29 Jul 2021

BPW Ar Risalah BPW

"Input data dari Keuangan BPW Ar Risalah."

Rp 346.358

22 Jul 2021

BPW Ar Risalah BPW

"Input data dari Keuangan BPW Ar Risalah."

Rp 346.358

15 Jul 2021

BPW Ar Risalah BPW

"Input data dari Keuangan BPW Ar Risalah"

Rp 417.100

6 Jul 2021

BPW Ar Risalah BPW

"Input data dari Keuangan BPW Ar Risalah"

Rp 346.358