Hak Atas Tanah Yang Dapat Di Wakafkan - WAKAF AR RISALAH
Hak Atas Tanah Yang Dapat Di Wakafkan

Hak Atas Tanah Yang Dapat Di Wakafkan

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Tanah yang diperbolehkan untuk diwakafkan adalah hak milik yang sudah atau belum terdaftar. Hak bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara. Hak guna bangunan atau pakai di atas hak pengelolaan atau milik atas satuan rumah susun.

Jika, wakaf hak atas tanah tersebut digunakan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Kemudian, hak atas tanah yang diwakafkan wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah. Kemudian juga mesti bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Hak atas tanah sendiri termasuk kedalam benda tidak bergerak yang diperbolehkan untuk diwakafkan, selain benda bergerak berupa uang dan selain uang. Namun, tentu harta benda wakaf serta proses wakafnya mesti sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Berita lainya