Ikrar Wakaf - WAKAF AR RISALAH
Ikrar Wakaf

Ikrar Wakaf

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Dalam proses berwakaf terdapat Ikrar Wakaf yang merupakan bagian dari unsur dan rukunnya. Jika tidak terdapat Hal ini didalam prosesnya. Maka tidak terpenuhi rukun wakaf atau tidak sah. Sedangkan ikrar wakaf sendiri adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau kepada nazhir. Hal ini untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Ikrar tersebut dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan/ atau tulisan serta dituangkan dalam akta oleh PPAIW atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Untuk dapat melaksanakannya, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/ atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW, dan jika wakif tidak dapat menyatakannya secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

Berita lainya