Ikrar Wakaf - WAKAF AR RISALAH
Ikrar Wakaf

Ikrar Wakaf

By

Dalam proses berwakaf terdapat Ikrar Wakaf yang merupakan bagian dari unsur dan rukunnya. Jika tidak terdapat Hal ini didalam prosesnya. Maka tidak terpenuhi rukun wakaf atau tidak sah. Sedangkan ikrar wakaf sendiri adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau kepada nazhir. Hal ini untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Ikrar tersebut dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan/ atau tulisan serta dituangkan dalam akta oleh PPAIW atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Untuk dapat melaksanakannya, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/ atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW, dan jika wakif tidak dapat menyatakannya secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

5 Comments
  1. […] Pejabat tersebut ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menjalankan tugasnya yaitu membuat Akta Ikrar Wakaf […]

  2. […] proses wakaf, Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nazhir dihadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf. Hal […]

  3. […] Perubahan status harta benda wakaf tersebut dapat dilakukan apabila penukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Kemudian, Harta benda wakaf tersebut sebelumnya tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. […]

  4. […] harta benda dilakukan pada saat pelaksanaan ikrar wakaf, setelah ikrar wakaf, proses wakaf tidak dapat dibatalkan setelah ikrar wakaf. Kemudian wakif tidak dapat menetapkan […]

  5. […] wakaf belum dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW). Sedangkan wakaf tersebut sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan dua […]

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Terbaru