Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf (1) - WAKAF AR RISALAH
Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf (1)

Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf (1)

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Izin tukar menukar harta benda wakaf dikeluarkan Menteri Agama dibuat dalam bentuk tertulis. Untuk mendapatkannya, nazhir mesti mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama melalui kepala kantor dengan melampirkan beberapa berkas.

Berkas-berkas tersebut diantaranya dokumen harta benda wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf (AIW), Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) dan sertifikat wakaf. Kemudian, sertifikat harta benda atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah.

Hasil penilaian harta benda wakaf yang ditukar dan penukarnya oleh penilai atau penilai publik serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) nazhir juga dilampirkan.  Dokumen-dokumen yang dilampirkan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berita lainya