Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf (2) - WAKAF AR RISALAH
Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf (2)

Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf (2)

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Setelah nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama untuk mendapatkan izin tukar menukar harta benda wakaf. Maka selanjutnya kepala kantor membentuk tim penetapan paling lama (lima) hari sejak menerima permohonan dari nazhir.

Kemudian, tim penetapan mengajukan rekomendasi tukar-menukar harta benda wakaf. Waktunya paling lama 5 (lima) hari kerja. Dan hal itu sejak penilai atau penilai publik menyerahkan asil penilaian kepada kepala kantor dan tembusanya kepada tim penetapan.

Kepala kantor juga menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda wakaf. Dikirimkan kepada Menteri Agama dan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Waktunya paling lama 4 (empat) hari kerja. Kemudian, BWI memberikan persetujuan kepada Menteri Agama paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima penilaian tukar-menukar harta benda wakaf dari kepala kantor. Dan terakhir Menteri Agama menteri agama menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI. Tahapan ini juga berlaku untuk meminta izin tukar menukar harta benda wakaf dari Kepala Kantor Wilayah.

Berita lainya