Nazhir Wakaf - WAKAF AR RISALAH
Nazhir Wakaf

Nazhir Wakaf

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Harta benda wakaf diterima oleh nazhir untuk dikelola dan dikembangkan melalui proses wakaf. Nazhir sendiri mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Selain mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Kemudian mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga yang mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, nazhir menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda. Yang besarnya tidak boleh melebihi 10%. Dan juga memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Berita lainya