Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf - WAKAF AR RISALAH
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Dalam proses wakaf, selain wakif dan nazhir juga terdapat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pejabat tersebut ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menjalankan tugasnya yaitu membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).

PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA), begitu juga dengan benda bergerak selain uang. Atau bisa juga pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Sedangkan PPAIW benda  bergerak berupa uang adalah pejabat Lembaga Keuangan Syariah. Dan paling rendah setingkat kepala seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Kemudian Notaris juga dapat menjadi PPAIW, dengan syarat notaris tersebut sebelumnya sudah ditetapkan oleh Menteri Agama.

Berita lainya