Pendaftaran Tanah Pengganti Menjadi Tanah Wakaf (2) - WAKAF AR RISALAH
Pendaftaran Tanah Pengganti Menjadi Tanah Wakaf (2)

Pendaftaran Tanah Pengganti Menjadi Tanah Wakaf (2)

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Tanah wakaf yang disebabkan karena tukar ganti ini dilakukan sejak ditandatangani Berita Acara Pelepasan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan.  Statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya dapat dimohon suatu hak atas tanah. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, untuk pendaftaran tanah pengganti menjadi tanah wakaf dilampirkan beberapa berkas diantaranya surat permohonan dan sertifikat hak atas tanah pengganti. Selain itu akta peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah pengganti kepada nazhir yang berhak untuk atas nama pemegang wakaf juga dilampirkan.

Berkas lainnya yang mesti dilampirkan adalah berita acara mengenai tukar ganti benda wakaf. Surat keputusan persetujuan mengenai ukar ganti benda wakaf dari Menteri Agama yang menyelenggarakan urusan agama. Dan juga surat pernyataan dari nazhir/ wakif atau surat keterangan dari kepala desa/ lurah/ tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

Berita lainya