Pendaftaran Tanah Pengganti Menjadi Tanah Wakaf (3) - WAKAF AR RISALAH
Pendaftaran Tanah Pengganti Menjadi Tanah Wakaf (3)

Pendaftaran Tanah Pengganti Menjadi Tanah Wakaf (3)

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Untuk pendaftaran tanah pengganti menjadi tanah wakaf dilampirkan beberapa berkas diantaranya surat permohonan dan sertifikat hak atas tanah pengganti. Selain itu akta peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah pengganti kepada nazhir yang berhak untuk atas nama pemegang wakaf juga dilampirkan.

Berkas lainnya yang mesti dilampirkan adalah berita acara mengenai tukar ganti benda wakaf. Surat keputusan persetujuan mengenai ukar ganti benda wakaf dari Menteri Agama yang menyelenggarakan urusan agama. Dan juga surat pernyataan dari nazhir/ wakif atau surat keterangan dari kepala desa/ lurah/ tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

Nantinya setelah pendaftaran diproses. Maka Kepala Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertifikat atas nama nazhir dan mencatat dalam buku tanah dan sertifikat wakaf yang disediakan. Tentunya semua proses pendaftaran tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Berita lainya