Pendaftaran Tanah Wakaf Atas Tanah Negara (1) - WAKAF AR RISALAH
Pendaftaran Tanah Wakaf Atas Tanah Negara (1)

Pendaftaran Tanah Wakaf Atas Tanah Negara (1)

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Tanah milik negara dapat diwakafkan setelah melalui beberapa tahapan proses pendafaran. Namun yang paling dipahami terlebih dahulu. Tanah yang diwakafkan tersebut adalah tanah negara yang belum pernah dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

Jika sesuai tanah tersebut belum pernah dilekati dengan sesuatu, maka selanjutnya tanah tersebut dapat didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir. Selanjutnya, nazhir wajib mengajukan permohonan kepada penegasan Tanah Negara sebagai tanah wakaf. Permohonan tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Saat permohonan penegasan sebagai tanah wakaf. Nazhir diminta melampirkan surat permohonan, Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Kemudian juga melampirkan surat pengesahan nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan.

Berita lainya