Pendaftaran Tanah Wakaf Atas Tanah Negara (3) - WAKAF AR RISALAH
Pendaftaran Tanah Wakaf Atas Tanah Negara (3)

Pendaftaran Tanah Wakaf Atas Tanah Negara (3)

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Permohonan penegasan sebagai tanah wakaf yang dilampirkan oleh nazhir terdiri dari beberapa berkas. Diantaranya surat permohonan, Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Dan surat pengesahan nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan dan bukti perolehan tanah.

Kemudian, Surat pernyataan dari nazhir/ wakif atau surat keterangan dari kepala desa/ lurah atau tokoh masyarakat juga dilampirkan. Surat tersebut menerangkan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan.

Jika permohonan pendaftaran tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan akan menerbitkan keputusan penegasan sebagai tanah wakaf atas nama nazhir dalam bentuk sertifikat tanah wakaf atas nama nazhir.

Berita lainya