Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Tanah Milik Adat (1) - WAKAF AR RISALAH
Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Tanah Milik Adat (1)

Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Tanah Milik Adat (1)

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Untuk pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah milik adat dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Untuk awal yang mesti dilakukan adalah tanah wakaf tersebut didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir. Hal ini dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran wakaf atas bidang tanah yang akan diwakafkan.

Saat pendaftaran yang mesti dilampirkan adalah surat permohonan, surat ukur, sertiifikat hak milik yang bersangkutan. Akta Ikrar Wakaf (AIW) juga dilampirkan, jika tidak ada maka Akta Pengganti Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) jug bisa dilampirkan sebagai pengganti.

Selain itu yang perlu didaftarkan adalah surat pengesahan nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan. Kemudian juga melampirkan surat pernyataan dari nazhir.

Berita lainya