Pengelolaan Harta Benda Wakaf Oleh Nazhir - WAKAF AR RISALAH
Pengelolaan Harta Benda Wakaf Oleh Nazhir

Pengelolaan Harta Benda Wakaf Oleh Nazhir

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Yang akan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf disebut dengan nazhir. Dalam menjalankan tugasnya. Nazhir sebagai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut mesti sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Dalam bekerja, Nazhir diperbolehkan untuk bekerjasama dengan pihak lain. Tentunya hal ini mesti sesuai dengan prinsip syariah dan hal kerjasama tersebut bertujuan untuk kesejahteraan umum. Untuk harta benda wakaf dari warga, organisasi, dan badan hukum negara asing yang berskala nasional dan internasional, serta harta benda wakaf terlantar dikelola dan dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Selain itu, harta benda wakaf yang berasal dari luar negeri mesti melengkapi bukti kepemilikan sah harta wakaf tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian, nazhir juga harus melaporkan adanya wakaf dari negara lain kepada lembaga terkait.

Berita lainya