Penukaran Harta Benda Wakaf - WAKAF AR RISALAH
Penukaran Harta Benda Wakaf

Penukaran Harta Benda Wakaf

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Perubahan status harta benda wakaf tersebut dapat dilakukan apabila penukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Kemudian, Harta benda wakaf tersebut sebelumnya tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.

Penukaran status harta benda wakaf juga dapat dilakukan. Jika perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Tentunya hal tersebut dapat dilakukan selama mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain dari pertimbangan tersebut, izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika harta benda penukar memiliki sertifikat atau kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian, nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Berita lainya