Pernyataan Kehendak Wakif - WAKAF AR RISALAH
Pernyataan Kehendak Wakif

Pernyataan Kehendak Wakif

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan. Hal ini dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazhir, mauquf alaih dan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Kehadiran nazhir dan mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan. Surat tersebut berasal dari nazhir atau mauquf alaih. Mauquf alaih sendiri merupakan masyarakat luas (publik), maka kehadiran mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf tidak disyarakatkan.

Kemudian, pernyataan kehendak wakif dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli. Wakaf ahli diperuntukan bagi kesejahteraan umum sesamanya berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif. Jika wakaf ahli tidak ada, maka hukumnya beralih status menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Berita lainya