Perubahan Status Harta Benda Wakaf - WAKAF AR RISALAH
Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Apabila harta benda wakaf sudah diberikan dari wakif kepada nazhir. Dan sudah melewati proses ikrar wakaf beserta administrasi lainnya. Harta benda wakaf tersebut dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Selain itu harta benda wakaf juga dilarang untuk ditukar demi kepentingan pribadi atau golongan. Namun, untuk hal ini dibolehkan jika harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kemaslahatan umum. Tentunya sesuai dengan rencana perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

Untuk harta benda wakaf yang ditukarkan tersebut demi kemaslahatan umum ini mesti memperoleh izin dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Harta benda wakaf yang sudah diubah karena ditukar dan digunakan untuk kepentingan umum, wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Dan yang paling penting proses perubahan status harta benda wakaf mesti mengacu kepada peraturan pemerintah.

Berita lainya