Proses Ikrar Wakaf - WAKAF AR RISALAH
Proses Ikrar Wakaf

Proses Ikrar Wakaf

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Dalam proses wakaf, Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nazhir dihadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf. Hal tersebut dilakukan oleh wakif dan diterima oleh nazhir dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh PPAIW.

Ikrar wakaf diterima oleh mauquf alaih atau masyarakat luas (publik) dan harta benda wakaf diterima oleh nazhir untuk kepentingan mauquf alaih. Kemudian, didalam AIW nantinya akan memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir. Selain itu, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf serta jangka waktu wakaf juga terdapat didalamnya.

Jika wakif tersebut berbentuk organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas wakif yang dicantumkan dalam AIW adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan. Dalam pembuatan nama dan identitas dalam AIW tersebut mesti sesuai dengan ketentuan anggaran dasar asing-masing. Begitu juga dengan nazhir yang berbentuk organisasi atau badan hukum.

Berita lainya