Syarat Perubahan Status Harta Benda Wakaf - WAKAF AR RISALAH
Syarat Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Syarat Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Perubahan Status harta benda wakaf dapat dilakukan. Akan tetapi mesti memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yaitu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Jika tidak mendapatkan izin tersebut maka penukaran harta benda wakaf tidak dapat dilakukan.

Perubahan status harta benda wakaf tersebut dapat dilakukan apabila penukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Kemudian, Harta benda wakaf tersebut sebelumnya tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.

Selain itu, penukaran status harta benda wakaf dapat dilakukan. Namun perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Tentunya hal tersebut dapat dilakukan selama mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berita lainya