Unsur-Unsur Wakaf - WAKAF AR RISALAH
Unsur-Unsur Wakaf

Unsur-Unsur Wakaf

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Wakaf sah apabila dilakukan berdasarkan syariah, tentunya didalam proses wakaf harus memenuhi unsur-unsur wakaf. Yaitu adanya wakif atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, nazhir atau pihak yang menerima, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut. Kemudian, ikrar wakaf atau pernyataan dari wakif kepada nazhir saat proses wakaf. Peruntukan harta benda wakaf atau harta benda tersebut diniatkan untuk sesuatu hal yang bermanfaat serta jangka waktu wakaf.

Tentu, jika tidak memenuhi unsur wakaf tersebut, proses wakaf dikatakan tidak sah, kemudian wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Maka dari itu yang menjadi puncak dari proses wakaf adalah ikrar wakaf dari wakif kepada nazhir.

Selain, unsur-unsur wakaf, di Indonesia juga terdapat Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) yang berwenang untuk membuat akta ikrar wakaf. Dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Berita lainya