Wakaf, Kegemaran Para Sahabat - WAKAF AR RISALAH
Wakaf, Kegemaran Para Sahabat

Wakaf, Kegemaran Para Sahabat

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Wakaf, sejak zaman Rasulullah telah menjadi kegemaran para sahabat. Bahkan, dalam satu riwayat menyebutkan jika seorang sahabat Rasulullah memiliki harta, pasti yang ia lakukan adalah mewakafkan harta tersebut. Hal ini membuktikan bahwasanya wakaf menjadi sedekah yang sangat ingin dilakukan oleh para sahabat.

Tidak mengeherankan jika para sahabat seperti berlomba-lomba untuk mewakafkan hartanya, dikarenakan manfaat wakaf bagi orang yang berwakaf akan didapatkan didunia dan akhirat. Beberapa wakaf sahabat Rasulullah yang cukup dikenal dari banyaknya sahabat yang berwakaf diantaranya Tanah Khaibar Umar bin Khatab, sumur Ustman bin Affan dan kebun Abu Thalhah.

Maka dari itu tentu, wakaf tidak hanya sekedar memberi saja, hal ini juga mengabadikan harta kita. Kenapa demikian? Dikarenakan dengan berwakaf maka harta kita tersebut selain bermanfaat didunia juga bermanfaat di akhirat. Artinya wakaf dapat menaikkan level harta kita dari yang bermanfaat dunia saja menjadi dunia dan akhirat.

Berita lainya